Corona update

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,

Zoals waarschijnlijk bij jullie al bekend is, heeft premier Rutte afgelopen dinsdag aangekondigd dat alle scholen nog tot en met 28 april 2020 gesloten zijn vanwege de coronacrisis. Dit houdt in dat ook de scholen van De Onderwijsspecialisten gesloten zijn voor onderwijs tot en met  28 april.

Omdat deze datum midden in de meivakantie valt, informeren wij u over wat dit betekent voor het onderwijs en de noodopvang voor de feestdagen en de meivakantie.
Feestdagen/meivakantie
Goede Vrijdag op 10 april.
De school is alleen open voor noodopvang. Leerlingen krijgen geen les op afstand/thuiswerkopdrachten, omdat in de ‘gewone’ situatie de school ook niet open zou zijn geweest op deze dag.
Tweede Paasdag op 13 april.
Dit is een officiële feestdag. De school is niet open voor noodopvang en leerlingen krijgen geen les op afstand en geen thuiswerkopdrachten.
Koningsdag op 27 april.
Dit is een officiële feestdag. De school is niet open voor noodopvang en leerlingen krijgen geen les op afstand en geen thuiswerkopdrachten.
Bevrijdingsdag op 5 mei.
Dit is een officiële feestdag. De school is niet open voor noodopvang en leerlingen krijgen geen les op afstand en geen thuiswerkopdrachten.
Meivakantie van 23 april tot 6 mei.
Tijdens de meivakantie is de school alleen open voor leerlingen die van de noodopvang gebruik maken. Er wordt geen les op afstand gegeven en er worden geen thuiswerkopdrachten gegeven in deze week/weken.

Noodopvang
Met uitzondering van Tweede Paasdag en Koningsdag is de school open voor noodopvang van leerlingen waarvan ouders werkzaam zijn in de vitale beroepen. Voor de noodopvang blijven dezelfde regels en afspraken gelden zoals die op dit moment van toepassing zijn. Mocht u gebruik willen maken van de noodopvang tijdens deze vakantiedagen kunt u dat aangeven bij de directeur.

Onderwijs
Zoals we al eerder gemeld hebben, zullen wij er alles aan doen om ook de komende periode passende vormen van onderwijs aan uw zoon/dochter/pupil aan te bieden. Heeft u vragen over het onderwijsaanbod of heeft u ondersteuning nodig dan kunt u dat altijd aangeven bij de mentor.
We begrijpen goed dat de situatie ook van u veel vraagt in deze moeilijke tijd. Toch vragen wij om uw begrip en medewerking, zodat we samen deze tijd op een zo goed mogelijke manier invulling geven.

Eind april verwachten wij u opnieuw te informeren over de situatie na de meivakantie. Als er tussentijds nog wijzigingen komen op de huidige maatregelen, zullen wij u uiteraard informeren via de gebruikelijke kanalen. Alle informatie kunt u ook op onze website vinden.

Wij wensen u allemaal veel sterkte in de komende weken.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Mede namens het college van bestuur,

Met vriendelijke groet,
Gonny van Moorsel
Directeur VSO De Brouwerij