EXAMENINFORMATIE en rooster


Beste examenkandidaat, ouders, verzorgers,

In deze weken is ‘een gewone schooldag’ bijna onvoorstelbaar geworden. De leerlingen en hun ouders en/of verzorgers hebben, samen met hun mentoren, begeleiders en leerkrachten, een geheel andere voorbereiding op de examenperiode dan zij zich hadden voorgesteld.
Het is een gedeelde zorg om de examenkandidaten in de komende examenperiode het vertrouwen en de verwachting te geven dat ze met hun capaciteiten en talenten het examen met een goed resultaat kunnen afleggen.

De Centrale Examens gaan dit jaar niet door, maar de college-examens van de Staatsexamens wel. In deze brief informeren we u nader over de college-examens en het examenrooster.

Vanaf 25 t/m 29 mei zullen de college-examens worden afgenomen op het Olympuscollege, Olympus 11 in Arnhem. LET OP: dit gaat alleen over de schriftelijke onderdelen bij de vakken Engels en maatschappijleer 1, voor zowel de havo- als de vmbo-leerlingen.
Onderaan deze informatie vindt u het examenrooster.

• De herkansingen van de schriftelijke college-examens worden in de periode van 17 augustus tot en met 20 augustus 2020 afgenomen.
• De herkansingen van de mondelinge en praktische college-examens zijn op 22, 29 augustus en eventueel 5 september 2020.

Wat betreft de examens willen we graag het volgende met jullie delen en nogmaals onder de aandacht brengen:
• De tijden genoemd in bijgevoegd rooster zijn de officiële examentijden. De eindtijd voor de leerlingen met een verlengde examentijd is uiterlijk een half uur na de aangegeven tijd.
• In welke lokalen de schriftelijke college-examens worden afgenomen, is nog niet bekend. Het rooster hiervoor ontvangen de mentoren t.z.t. In ieder geval zullen wij de richtlijnen van het RIVM blijvend opvolgen en wat dit in de praktijk gaat betekenen voor o.a. het verzamelen van leerlingen, de 1,5 meter afstand, etc., zullen u op tijd bekend worden gemaakt.
• De examenkandidaten zorgen zelf voor de benodigdheden. In tijden van corona-crisis nóg meer van belang dan anders dat iedereen zijn éigen spullen paraat heeft. Benodigdheden voor het examen staan vermeld in de examengids die aan alle kandidaten is uitgereikt. (En zijn uiteraard ook te vinden op www.duo.nl/particulieren/staatsexamenkandidaat bij de vakinformatie.)
• Een kandidaat kan gevraagd worden om zijn identiteitskaart. Deze móet hij dus meenemen.
• Wanneer laptopgebruik is aangevraagd, zorgt de kandidaat zelf voor een goed functionerende laptop. Bestanden moeten in Word op stick kunnen worden opgeslagen. Er kan niet online gewerkt worden. Zorg dus voor een lokale Word-versie.
• Kandidaten voor wie audio- ondersteuning is aangevraagd, zorgen ook zelf voor de laptop waarmee deze ondersteuning kan worden afgespeeld.
• De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het materiaal. Laat dus tijdig de te gebruiken laptop checken op bruikbaarheid door de mentor van de kandidaat. Op het examenmoment zelf is controle en/of zijn aanpassingen niet meer mogelijk en zal er dus geen gebruik kunnen worden gemaakt van de voorziening. Het examen wordt dan op de reguliere wijze aangeboden en gemaakt. De stick wordt geleverd door de examencommissie.

Mondelinge examens
De mondelinge examens worden afgenomen op zaterdag 4, maandag 6 en dinsdag 7 juli. Die examendata veranderen niet.
Deze examens worden ook afgenomen op het Olympuscollege in Arnhem. Zodra wij meer weten over de mondelinge examens geven wij dit aan je/u door. Zoals eerder al aangegeven, krijgen wij pas heel kort van tevoren deze tijden door vanuit Groningen.

De diploma-/ certificaatuitreiking vindt plaats op woensdag 8 juli aan het eind van de middag of begin van de avond aan de Stationsweg in Oosterbeek, de exacte tijd volgt nog. Na de diploma-uitreiking begint de zomervakantie.

Vragen en antwoorden
De Rijksoverheid, DUO - Staatsexamens vo en het CvTE hebben een overzicht met vragen en antwoorden samengesteld over de gang van zaken en maatregelen rondom de coronacrisis. Dit overzicht wordt op de website van DUO gepubliceerd en regelmatig geactualiseerd. Ook na het lezen van deze brief heeft u wellicht vragen. De meest handige route is eerst het overzicht met vragen en antwoorden te raadplegen. Staat er geen antwoord op uw specifieke vraag, dan ontvangen we deze graag via vso@duo.nl.

Meer informatie
In een brief aan ouders heeft u ook nog informatie over de tijdelijke slaag-zakregeling voor schooljaar 2019/2020 en de herkansingsregeling ontvangen. Deze is eventueel nog op te vragen bij het secretariaat van De Brouwerij.
We doen ons uiterste best om in de komende examenperiode al onze examenkandidaten optimale kansen te bieden. Daarvoor hebben we elkaar, samen met alle examinatoren en alle andere medewerkers, heel hard nodig.

Vanwege de gemeenschappelijke inzet en het organiseren van de vele zaken die we niet eerder zijn tegengekomen, kan het soms wat anders lopen, maar we hebben groot vertrouwen in een goede afloop van een bijzonder examenjaar.

Wij wensen iedereen heel veel succes met de voorbereidingen!

Met vriendelijke groet,
Namens de mentoren en docenten van de examenkandidaten,
Gonny van Moorsel
Directeur
________________________________________

ROOSTER:

Rooster eerste tijdvak VMBO 2020
28 t/m 29 mei: Schriftelijke college- examens.
Het onderdeel schrijfvaardigheid is bij de talen een verplicht onderdeel voor staatsexamenkandidaten.
Staatsexamenkandidaten leggen ook een schriftelijk examen maatschappijleer af. Het gemiddelde van dit cijfer en het cijfer behaald bij het mondelinge examen vormt het eindcijfer.
Aangegeven tijden zijn de officiële examentijden. Kandidaten met verlenging : + 30 minuten.

donderdag 28 mei

09.00 – 10.30 uur:  Engels schrijfvaardigheid
donderdag 28 mei
13.30 – 15.00 uur: Maatschappijleer

Rooster eerste tijdvak HAVO 2020
25 t/m 27 mei: Schriftelijke college- examens.
Het onderdeel schrijfvaardigheid bij de moderne talen en het vak Nederlands, is een verplichte schrijfopdracht voor staatsexamenkandidaten. Staatsexamenkandidaten leggen ook een schriftelijk examen maatschappijleer af. Het gemiddelde van dit cijfer en het cijfer behaald bij het mondelinge examen vormt het eindcijfer.
Aangegeven tijden zijn de officiële examentijden. Kandidaten met verlenging : + 30 minuten.

maandag 25 mei
13.30 - 16.00 uur: Nederlands
dinsdag 26 mei
13.30 - 15.30 uur: Engels schrijfvaardigheid
woensdag 27 mei
13.30 - 14.30 uur: Maatschappijleer