Laatste update Coronamaatregelen


Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

Inmiddels staat de meivakantie voor de deur en is er de afgelopen periode hard gewerkt door de docenten om het ‘onderwijs op afstand’ zo effectief en toegankelijk mogelijk te maken.

Voor het team was het werken met Microsoft teams, Edmodo, Lesson-up, Forms etc. wennen, maar waarschijnlijk was het voor u als ouder(s) nog veel meer wennen om uw zoon of dochter hele dagen thuis te hebben. Ik wil u bedanken voor alle begrip en hulp bij het schoolwerk aan uw zoon of dochter. Voor een aantal ouders was het bieden van deze hulp vanwege hun cruciale beroepen niet mogelijk.

Daarnaast hebben we enkele leerlingen opgevangen waarbij het onderwijs thuis dusdanig moeizaam verliep, dan wel volledig stagneerde, dat we hebben besloten om de leerlingen naar school te laten komen. Vijf leerlingen hebben we de afgelopen periode in de ochtenden op school opgevangen.

Voor de leerlingen die examen doen is het inmiddels bekend dat de schriftelijke college examens ingeroosterd staan tussen 25 en 29 mei. Zij zijn zich met ondersteuning van de mentoren en de vakdocenten zo goed mogelijk aan het voorbereiden.
Daarnaast is het ook fijn om te weten dat gezien de omstandigheden (het wegvallen van het Centraal Examen) er bij de afname van de mondelinge college examens zo veel mogelijk maatwerk wordt geboden aan de leerlingen door de hiervoor speciaal getrainde examinatoren. Zij zullen maximaal rekening houden met de specifieke behoeften van elke individuele leerling.

Gisteravond is er door de rijksoverheid op de persconferentie bekend gemaakt dat de scholen voor V(S)O na de meivakantie nog niet open kunnen. Als voorlopige datum om weer te kunnen starten, wordt 1 juni genoemd. Dit is echter nog onder voorbehoud.

Wij zullen ons aanbod op afstand na de meivakantie vanaf 6 mei een vervolg geven. Ook zullen we de noodopvang continueren vanaf 6 mei. De meest recente informatie over de stand van zaken vindt u op de website onder het kopje ‘actueel’.


Wanneer er meer duidelijk is, dan zal ik u opnieuw informeren.

Namens het team wens ik u een gezonde meivakantie toe!
Met vriendelijke groet,

Gonny van Moorsel,
Directeur