MEE -telefonisch spreekuur 5 ochtenden-

Bester ouders,

Graag attenderen wij u erop dat u, in deze gecompliceerde periode met alle maatregelen rondom het Coronavirus, een beroep kunt doen op MEE Gelderse Poort. Deze ondersteuning betreft jongeren en/of hun ouders.

MEE Gelderse Poort maakt zich op dit moment zorgen over jongeren met een beperking die vanwege het uitbreken van het coronavirus thuis zitten. Deze periode is voor deze groep ingewikkeld. De cliëntondersteuner/ gedragsdeskundige van MEE ondersteunt deze jongeren met online activiteiten. Bijvoorbeeld door een jongere te koppelen aan een Bruggenbouwer*.

Een Bruggenbouwer is een vrijwilliger (student) die getraind is door MEE. De
Bruggenbouwer biedt wekelijks activiteiten aan, waardoor jongeren hun hart kunnen luchten, weten hoe ze hun schoolopdrachten moeten plannen, maar ook om plezier te maken.

*zie ook: Bruggenbouwen-video: https://www.meegeldersepoort.nl/actueel/films/

Daarnaast weten we, dat het voor de ouders vaak erg moeilijk is om een goede dagstructuur te creëren. Dit leidt soms tot zeer ongewenste situaties. De cliëntondersteuner/ gedragsdeskundige geeft ouders praktische adviezen over hoé om te gaan met jongeren die zich vervelen. En op welke manier ze structuur in de dag kunnen krijgen.

MEE Gelderse Poort is de specialist als het gaat om mensen met een beperking. We willen in deze ingewikkelde tijd graag onze diensten aanbieden aan de doelgroepen die hier behoefte aan hebben. Voor de jongeren, maar ook voor u als ouder.


Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 uur en 13.00 uur op
telefoonnummer 088 – 633 00 00.