MEE -telefonisch spreekuur 5 ochtenden

Beste ouder,

Nu kinderen ineens fulltime thuiszitten, vraagt dit veel aanpassingsvermogen van het hele gezin. Het kan zorgen voor situaties die niet wenselijk zijn en waar u zich als ouders geen raad mee weet.

Niet alle kinderen begrijpen waarom ze niet naar school/dagbesteding mogen. Zeker kinderen met een beperking hebben moeite met deze “andere” situatie.

Kinderen missen de structuur, hun eigen omgeving en hun vriendjes en vriendinnetjes. Omdat ze veel meer binnen zitten en ze letterlijk minder bewegingsvrijheid hebben kunnen ze veelal hun energie niet kwijt. Dit alles kan voor escalaties zorgen.

Mee start deze week met een telefonisch spreekuur, 5 ochtenden per week. Hiermee kunnen mensen op afstand ondersteuning krijgen.

Het telefoonnummer van MEE is:
088 - 633 00 00