Nieuwe corona protocollen beschikbaar

Op de site lesopafstand.nl kunt u de nieuwe protocollen voor het (s)bo/so en het v(s)o versie januari 2022 vinden. Op deze site staan ook de actuele servicedocumenten van OCW met actuele antwoorden op veel gestelde vragen.

Belangrijkste aanpassingen

Wijzigingen per 11 januari 2022:

  • Het onderscheid in immuun en niet-immuun is vervallen.
  • I-2 en III-1: advies om leerlingen 1,5 meter afstand te laten houden van de docent, voor zover dat
    mogelijk is.
  • IV-2: Quarantaine bij nauw contact met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen
    1,5 meter).
  • IV-2: Als een besmetting asymptomatisch is (zonder klachten) dan geldt dat de persoon in plaats
    van 72 uur/5 dagen nu minimaal 7 dagen na de (positieve) testafname in quarantaine blijft.

Bekijk ook de vernieuwde Beslisboom12+.