Exameninformatie

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,

Vandaag is door minister Slob bekendgemaakt dat de centrale eindexamens dit jaar niet doorgaan. De reden voor dit besluit is dat vanwege de coronacrisis onze leerlingen onvoldoende kunnen worden begeleid in de voorbereiding op het centraal examen.

We snappen dat dit erg vervelend is voor iedereen en dat de situatie veel vragen oproept. Wij zullen er alles aan doen om in de komende tijd onze leerlingen op een passende manier te begeleiden, zodat de stap naar vervolgonderwijs wel kan worden gemaakt.

Om onze leerlingen die staatsexamen doen niet de kans te ontnemen een diploma te halen, gaan de mondelinge college-examens, die plaats vinden op 4, 6 en 7 juli, vooralsnog door. Staatsexamenkandidaten worden gediplomeerd op basis van de resultaten van het college-examen.

Over het doorgaan van de schriftelijke college-examens wordt op korte termijn een beslissing genomen; uiteraard wordt u daarover ook geïnformeerd.
Vanuit het College voor Toetsen en Examens en DUO doet men er alles aan om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen en de uitwerking van deze maatregel voor onze leerlingen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs zijn daarin voor ons leidend. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van het College voor Toetsen en Examens.

We beseffen dat er van iedereen veel wordt gevraagd, maar vertrouwen erop dat we samen het schooljaar op een positieve manier kunnen afsluiten.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, kunt u het beste contact opnemen met de mentor van uw kind.

Hartelijke groet,
Astrid Berendsen en Hennie Loeffen
College van bestuur De Onderwijsspecialisten