Privacyrisico’s Google Workspace

Op 1 maart stuurde het ministerie van OCW een brief aan de TweedeKamer over privacyrisico’s met betrekking tot Google Workspace for Education. Workspace werd vroeger G Suite genoemd. Google Workspace wordt ook op onze scholen gebruikt om in te loggen op Chromebooks en om via de Chromebrowser lesmaterialen en websites te benaderen, om YouTube te gebruiken en om de Google zoekmachine te benaderen. Uit het rapport kwam naar voren dat Google meer gegevens verwerkt dan bij ons bekend is en dat Google deze gegevens controleert. In onderstaande brief leest u om welke informatie het gaat en hoe wij hiermee omgaan.

Memo Privacyrisico’s Google Workspace