Stakingsdagen donderdag en vrijdag 30 en 31 januari 2020

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord hebben de onderwijsbonden het basis-, speciaal- en voortgezet (speciaal) onderwijs opgeroepen om op donderdag 30 en vrijdag 31 januari te staken. Met deze staking wordt het kabinet gevraagd om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze leerlingen en de generaties die volgen.

De kwaliteit van het onderwijs staat al jaren onder druk. Mede door het toenemende lerarentekort wordt dit probleem steeds groter. Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig.

De gevolgen van het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs raakt iedereen. Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs!

Het bestuur van De Onderwijsspecialisten heeft besloten dat op donderdag 30 en vrijdag 31 januari alle scholen, dus ook De Brouwerij, gesloten zijn. Dit geldt voor locatie Oosterbeek aan de Stationsweg en locatie Olympus in Arnhem, alsook de SO school aan de Bakenbergseweg. Het bestuur wil deze dagen in gesprek gaan met de teams van de scholen en samen zoeken naar goede oplossingen om de kwaliteit van ons onderwijs ook voor de toekomst veilig te stellen.

Vergeet u niet aan uw eventuele taxivervoerder én gemeente door te geven dat er deze 2 dagen niet gereden hoeft te worden?

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Gonny van Moorsel, directeur ai