Update Corona maatregelen

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,

De leerlingen zijn nu alweer bijna twee weken bezig om thuis te werken. Wij realiseren ons dat dit “met vallen en opstaan” gaat. De mentoren en de vakdocenten hebben veelvuldig contact met de leerlingen. Onze docenten doen hun uiterste best om alle opdrachten en planners via de mail, per telefoon, Edmodo en “Teams” bij de leerlingen te laten landen. De meeste docenten slagen er al goed in om online instructie te geven via bijvoorbeeld “Teams” van office 365. Weet dat er ontzettend hard gewerkt wordt door onze mensen en dat ik trots op hen ben hoe ze dit oppakken.

Wekelijks wordt er met alle docenten in verschillende teams geëvalueerd hoe het online lesgeven en het thuis werken verloopt. We gaan dan inventariseren welke initiatieven succesvol zijn en welke niet en wat we kunnen doen om onze leerlingen zo goed mogelijk van lesstof te voorzien en hoe we onze leerlingen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Zodra we zaken gaan aanpassen krijgen de leerlingen en ouders dat te horen.

Als je als leerling tegen problemen aanloopt bij het online leren, laat dit dan weten aan je mentor. Hij/zij kan je dan helpen. Als er vragen zijn die hij/zij niet direct kan beantwoorden zal de mentor die voorleggen aan de zorg coördinator, de gedragswetenschapper of de directie.
De directeur en teamleiders vergaderen regelmatig en kunnen dan antwoord geven op de gestelde vragen. Indien mogelijk zal de mentor ook met jou contact opnemen.

Als u als ouders tegen problemen aanloopt, laat dit ook weten aan de mentor, dan kunnen we met de commissie van begeleiding overleggen hoe wij u hierin kunnen ondersteunen.
Inmiddels hebben we te horen gekregen van het kabinet dat de Centrale Examens niet doorgaan. Alle ouders van leerlingen die examen doen zijn hiervan door ons op de hoogte gesteld. De docenten gaan de leerlingen nu zo goed mogelijk voorbereiden op de College Examens.

Op 31 maart komt er duidelijkheid over al dan niet verlengen van de maatregelen die tot en met 6 april gelden. Dus ook over het al dan niet opengaan van de scholen na 6 april. We wachten het besluit van het kabinet af en zullen jullie uiteraard op de hoogte houden. Alle nieuwe informatie zetten we ook op onze website, onder het kopje actueel.

Wij realiseren ons heel goed dat het voor onze leerlingen en ouders geen makkelijke tijd is. Er wordt veel van onze leerlingen gevraagd. Zonder les te krijgen op school je door de lesstof “worstelen” is geen makkelijke opgave. Weet dan ook dat als de school weer open is we alles in het werk zullen stellen om onze leerlingen weer optimaal les te kunnen geven.

Blijf gezond en fit, beweeg voldoende, zorg voor goede afwisseling en houd je haaks. Heel veel succes en sterkte!!

Namens het team,
Met vriendelijke groet,
Gonny van Moorsel
Directeur De Brouwerij