Verhuizing locatie Ireneweg Oosterbeek

Aan het einde van schooljaar 2016-2017 is duidelijk geworden dat de huisvesting van het speciaal onderwijs van De Brouwerij aan de Ireneweg in Oosterbeek niet voldoet aan de eisen die De Onderwijsspecialisten stelt aan een schoolgebouw. Een werkgroep, bestaande uit ouders en een teamlid, heeft advies gegeven waaraan de nieuwe huisvesting wat hen betreft zou moeten voldoen, als aanvulling op de kwaliteitseisen die De Onderwijsspecialisten stelt aan een schoolgebouw. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende omliggende gemeenten. Deze gesprekken hebben niet geleid tot het vinden van een alternatief dat voldoet aan de eisen en adviezen.

Recent is bekend geworden dat een locatie die tot nu toe in gebruik was door een andere school van De Onderwijsspecialisten, met ingang van het nieuwe schooljaar beschikbaar komt. Deze locatie is vervolgens meegenomen in de verkenning en blijkt passend te zijn. De uitkomst is dat per schooljaar 2018-2019 het onderwijs van de locatie Ireneweg gehuisvest gaat zijn aan de Bakenbergseweg 76 in Arnhem. Het team is ingenomen met de verandering en wordt actief betrokken bij de overgang.

Nieuwe locatie

De locatie Bakenbergseweg kent een lange onderwijshistorie. De afgelopen jaren was hier een vso-school van De Onderwijsspecialisten gehuisvest. Dit betekent dat de faciliteiten voor onderwijs hier al aanwezig zijn. Verder heeft de school een eigen gymzaal, keuken en handvaardigheidslokaal: zaken waarover de ouderwerkgroep heeft geadviseerd. Ook het buitenterrein van de school biedt veel voordelen. Zo is er een besloten, overzichtelijk buitenterrein met speelplekken, schaduw en de mogelijkheid voor aparte activiteiten. Het pand zelf bevat ruime lokalen, is nabij het Leo Kannerhuis, winkels en is goed bereikbaar via uitvalswegen. Naast bovengenoemde voordelen zijn er ook punten voor verbetering. We gaan daarom verbouwen.

In de verbouwplannen worden adviezen van de ouderwerkgroep waar mogelijk meegenomen. Ook op organisatorisch vlak worden de komende tijd belangrijke praktische aandachtspunten uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de faciliteiten rond het in en uitstappen van leerlingen bij het taxivervoer. Vanaf 5 juli zal een aannemer de locatie grondig onder handen nemen zodat deze aangepast wordt voor de leerlingen van de Ireneweg. We realiseren ons dat zaken veranderen voor de leerlingen van onze school. We vinden het belangrijk u in deze verandering mee te nemen, vandaar dit schrijven. Wij nodigen u in het begin van het nieuwe schooljaar van harte uit om de nieuwe locatie te bewonderen. U wordt hier nog nader over geïnformeerd.

Heeft u nu een vraag? Contactpersoon m.b.t. de verhuizing is Wieneke Swüste. U kunt haar bereiken via:

T 06-24623945
E w.swuste@sgmbrouwerij.nl

 

Adresgegevens per 22 augustus 2018:

Bakenbergseweg 76
6814 MK Arnhem