Versoepeling Coronabeleid

Versoepelingen coronabeleid voor basisonderwijs, speciaal (basis) onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

 

Voortgezet speciaal onderwijs

Het Outbreak Management Team (OMT) vindt het verantwoord de 1,5 meter afstand tussen leerlingen te schrappen. Het risico van verspreiding van het virus, weegt volgens hen niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren. Cijfers en onderzoeken laten zien dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het wel gebeurt de ziekte een mild verloop kent. Hoewel leerlingen onderling geen afstand hoeven te bewaren, houden zij wel 1,5 meter afstand van onderwijspersoneel. Ook onderwijspersoneel onderling houdt 1,5 meter afstand aan. 

 

Basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs

De protocollen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs kunnen ook op onderdelen verruimd worden, zoals de afstand tussen personeel en leerlingen en groepsactiviteiten. De scholen mogen zelf kiezen of ze de verruimingen al op 1 juli in willen laten gaan of dat ze de huidige maatregelen nog even aanhouden tot aan de zomervakantie.

De geactualiseerde protocollen voor het basisonderwijs, speciaal (basis) onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn inmiddels beschikbaar via www.weeropschool.nl 

 

Leerlingenvervoer

In het leerlingenvervoer hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Tussen leerlingen en de chauffeur gebeurt dat wel zo veel mogelijk. Als dat niet lukt, draagt de chauffeur een medisch mondkapje. Chauffeurs, leerlingen, ouders en scholen moeten zich houden aan de richtlijnen van het RIVM.  

 

Heb je klachten? Kom dan niet naar school

Nog steeds geldt: leerlingen en medewerkers in het onderwijs komen niet naar school als zij klachten hebben die op het coronavirus kunnen wijzen. Zij kunnen getest worden op het coronavirus. Medewerkers en leerlingen die zelf tot de risicogroep behoren, of gezinsleden hebben die in de risicogroep overleggen met de behandelend arts of zij naar school kunnen en wat de mogelijkheden zijn.  Leerlingen volgen onderwijs dan op een andere manier.