Algemene informatie avond voor ouders: 21 september

Ouders ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.