Klachten

Het kan voorkomen dat we met ouders van mening verschillen. Dit kan leiden tot een conflict of een klacht. Zo'n situatie is vervelend voor alle betrokkenen, voor de ouders, de school en ook de leerling. Uiteraard willen we dit liever voorkomen. We voeren graag met u het goede gesprek om samen tot een goede oplossing te komen.

Wat als u toch een klacht wilt indienen?

  • Bent u geïrriteerd of ontevreden over de gang van zaken rond uw kind? Bespreek dat in eerste instantie altijd met de groepsleraar of de mentor van uw kind.
  • Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen of dat het probleem niet is opgelost? Neem dan contact met de schooldirecteur op voor het goede gesprek.
  • Levert ook dit niet het gewenste resultaat op? Dan kunt u terecht bij het college van bestuur van De Onderwijsspecialisten.
  • Zijn het klachten van algemene aard waar u met de school niet uitkomt? Dan verwijzen we u naar de Landelijke Klachtencommissie.