Ons onderwijs

Ons team kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij de leerlingen; elke dag is er weer een nieuwe kans. We kijken naar de reden achter het gedrag, waarbij we de aanpak altijd afstemmen op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Wij bieden onderwijs op maat voor een kwetsbare doelgroep in een veilige en kleinschalige setting. En we denken vanuit de ontwikkeling van de leerling in samenwerking met ouders en zorgpartners.

Optimale ontwikkeling

We bieden de reguliere onderwijsprogramma’s op vmbo-t- en havo-niveau en besteden veel aandacht aan het versterken van de studievaardigheden, sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden. Met behulp van deze gerichte aandacht sluiten we zo goed mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van de individuele leerling, met als doel: een optimale ontwikkeling. Een optimale ontwikkeling binnen onze school én gericht op het functioneren in de maatschappij.

De leerling centraal

In ons onderwijs staan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen centraal. We maken gebruik van de talenten en kwaliteiten van iedere individuele leerling en houden daarbij rekening met mogelijke belemmerende factoren. Ons team kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Het bieden van kansen op verdere ontplooiing van talenten staat daarbij centraal.

Gespecialiseerde leraren

Op onze school werken leraren die gespecialiseerd zijn in het werken met leerlingen met een autismespectrumstoornis en andere internaliserende problematiek. Wij streven naar het behalen van zoveel mogelijk doelen van het regulier onderwijs. Wij gaan uit van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We stellen ze, waar mogelijk, gefaseerd in staat de transitie te maken naar het regulier onderwijs of een overstap te maken naar de arbeidsmarkt.