Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt onderwijs binnen leerroute 5 en 6/7. Ondanks dat het intelligentieniveau passend is bij leerroute 6, kan het zijn dat onze leerlingen vanwege hun belemmeringen op sociaal-emotioneel gebied een uitstroomprofiel richting (beschutte) arbeid hebben. Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 5 arbeid of entreeopleiding
  • Leerroute 6 vervolgonderwijs

Als gedurende de schoolloopbaan blijkt dat een uitstroom richting arbeid niet haalbaar is, is het ook mogelijk dat leerlingen uitstromen richting dagbesteding.