Onderwijsarrangementen

Praktijkroute

De Praktijkroute is een praktijkgerichte opleiding waarbij leerlingen worden voorbereid op een (beschutte) arbeidsplek of een entreeopleiding. Binnen de praktijkroute wordt nadrukkelijk gewerkt aan het ontwikkelen van competenties en arbeidsvaardigheden, door middel van een gefaseerd stagetraject.

Trajectklas

Als een nieuwe leerling niet ingedeeld kan worden in een passende leerroute, plaatsen we de leerling in de Trajectklas. Vaak zijn deze leerlingen lang niet naar school geweest, of ondervinden ze door hun problematiek zoveel belemmeringen dat een volledige schoolgang nog niet kan plaatsvinden. In de Trajectklas werken ze aan het versterken van hun competenties en het verhelderen van hun perspectief, zodat de juiste leerroute bepaald kan worden. Soms blijkt dan dat een traject binnen de school niet meer passend is en dat een uitstroom naar dagbesteding ingezet zal worden. Deze beslissing zal altijd in nauw overleg met ouders en hulpverleners genomen worden.

CIBA

Het Dr. Leo Kannerhuis kent een crisisbehandelgroep. Dit betreft de CIBA, Crisis Interventie Behandeling Autisme. Deze jongeren worden gedurende korte of langere periode (in eerste instantie) gesloten opgenomen. Het gaat hier om zeer kwetsbare jongeren. Sommige van de deze jongeren zijn in staat om voor een aantal uur per week onderwijs te volgen. Dit wordt vanuit De Brouwerij aangeboden op de behandelgroep zelf. Het betreft hier zeer gespecialiseerd maatwerk. Behandeling is leidend voor de leerlingen.

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs zorgt ervoor dat iedere leerling altijd een passende onderwijsplek krijgt. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs.

Binnen iedere regio zijn hiervoor een of meer samenwerkingsverbanden opgericht. Binnen het samenwerkingsverband wordt voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod gezocht, ongeacht de beperking.