Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs zorgt ervoor dat iedere leerling altijd een passende onderwijsplek krijgt. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs.

Hiertoe zijn binnen de regio een of meerdere samenwerkingsverbanden opgericht. Voor de leerling betekent dit dat binnen het samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking.

Passend Onderwijs is een wet die ervoor zorgt dat leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs.

Hiertoe zijn binnen de regio een of meerdere samenwerkingsverbanden opgericht. Voor de leerling betekent dit dat binnen het samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking.