Vakanties, studiedagen en lestijden

Onderwijsuren op jaarbasis

Wettelijk is bepaald dat leerlingen 940 uren per jaar volgen bij een 5-gelijke dagen model. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

De eerste schooldag van schooljaar 2021-2022 is maandag 6 september 2021. De leerlingen zijn de eerste twee dagen lesvrij. We gebruiken deze dagen om kennismakingsgesprekken te voeren met leerlingen en ouders. Woensdag 8 september is de eerste echte lesdag.

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie
25 oktober t/m 29 oktober
Kerstvakantie
27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart
Pasen
15 april t/m 18 april
Meivakantie
25 april t/m 6 mei
Hemelvaart
26 en 27 mei
Pinksteren
6 juni
Zomervakantie
25 juli t/m 2 september

De leerlingen zijn op 24 december om 12.30 uur vrij.

Studiedagen

28 september
22 oktober
29 november
11 januari
vanaf 12.30 uur
27 januari
21 maart
22 april
14 juni
vanaf 12.30 uur
22 juli

Lestijden

Lesuur 1
08.30 – 09.15 uur
Lesuur 2
09.15 – 10.00 uur
Lesuur 3
10.00 – 10.45 uur
Eerste pauze
10.45 – 11.00 uur
Lesuur 4
11.00 – 11.45 uur
Lesuur 5
11.45 – 12.30 uur
Tweede pauze
12.30 – 13.00 uur
Lesuur 6
13.00 – 13.45 uur
Lesuur 7
13.45 – 14.30 uur

Wij hanteren een continurooster. De leerlingen hebben dus iedere dag les van 08.30 uur t/m 14.30 uur.