Ziekte en verzuim

Wanneer uw zoon of dochter ziek is, vinden we het belangrijk dit op tijd te weten. Neemt u daarom voor schooltijd telefonisch contact op met de school, zodat de leraar op de hoogte is. U kunt uw kind voor maximaal twee dagen ziekmelden. Als uw kind langer dan twee dagen ziek is, moet u opnieuw een ziekmelding doen.

U kunt ons bereiken op: (088) 357 45 22

We gebruiken een verzuimprotocol. Absentie wordt geregistreerd in ons digitale leerlingvolgsysteem. Als een leerling meer dan 16 uur per maand ongeoorloofd afwezig is, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Het protocol is in te zien op de school en op deze site.