Plan van aanpak heropening school Corona-periode

Via de onderstaande button vindt u het plan van aanpak 'Heropening van de school na de corona-periode.

Dit plan van aanpak is gebaseerd op het protocol van LECSO, d.d. 20 mei 2020 en aangevuld met de specifieke afspraken voor vso de Brouwerij.
Het protocol moet als volgt gelezen worden: in zwart is de tekst integraal overgenomen vanuit het protocol van LECSO. In een afwijkende kleur zijn de specifieke afspraken opgenomen voor vso de Brouwerij. Daar waar nodig wordt er nader gespecificeerd per locatie, Stationsweg (STW) of Olympus.

Plan van aanpak heropening school Corona-periode