Vakanties, studiedagen en lestijden 2019-2020

 

Onderwijsuren op jaarbasis

Wettelijk is bepaald dat leerlingen 940 uren per jaar volgen bij een 5-gelijke dagen model. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Vakanties

Herfstvakantie
14 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari
Pasen
10 t/m 13 april
Meivakantie
23 april t/m 5 mei
Hemelvaart
21 en 22 mei
Pinksteren
1 juni
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus

De leerlingen zijn op 20 december in de middag vrij.

Studiedagen

Donderdag 19 september
Maandag 21 oktober
Vrijdag 29 november
Donderdag 30 januari
Dinsdag 17 maart
Dinsdag 2 juni
Vrijdag 10 juli

Lestijden

Lesuur 1
08.30 – 09.15 uur
Lesuur 2
09.15 – 10.00 uur
Lesuur 3
10.00 – 10.45 uur
Eerste pauze
10.45 – 11.00 uur
Lesuur 4
11.00 – 11.45 uur
Lesuur 5
11.45 – 12.30 uur
Tweede pauze
12.30 – 13.00 uur
Lesuur 6
13.00 – 13.45 uur
Lesuur 7
13.45 – 14.30 uur

Wij hanteren een continurooster. De leerlingen hebben dus iedere dag les van 08.30 uur t/m 14.30 uur.