Vakanties, studiedagen en lestijden 2020-2021

 

Onderwijsuren op jaarbasis

Wettelijk is bepaald dat leerlingen 940 uren per jaar volgen bij een 5-gelijke dagen model. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

 

Maandag 24 en dinsdag 25 augustus 2020 kennismakingsgesprekken voor ouders en leerlingen!

Eerste schooldag: woensdag 26 augustus 2020

Vakanties

Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie
15 februari t/m 19 februari
Pasen
2 april t/m 5 april
Meivakantie
23 april t/m 7 mei
Hemelvaart
13 en 14 mei
Pinksteren
24 mei
Zomervakantie
24 juli t/m 5 september

De leerlingen zijn op 18 december om 12.30 uur vrij.

Studiedagen

Maandag 14 september
Vrijdag 30 oktober
Dinsdag 24 november
Dinsdagmiddag 12 januari
vanaf 12.30 uur
Donderdag 28 januari
Dinsdag 9 maart
Donderdag 1 april
Donderdagmiddag 17 juni
vanaf 12.30 uur
Vrijdag 23 juli

Lestijden

Lesuur 1
08.30 – 09.15 uur
Lesuur 2
09.15 – 10.00 uur
Lesuur 3
10.00 – 10.45 uur
Eerste pauze
10.45 – 11.00 uur
Lesuur 4
11.00 – 11.45 uur
Lesuur 5
11.45 – 12.30 uur
Tweede pauze
12.30 – 13.00 uur
Lesuur 6
13.00 – 13.45 uur
Lesuur 7
13.45 – 14.30 uur

Wij hanteren een continurooster. De leerlingen hebben dus iedere dag les van 08.30 uur t/m 14.30 uur.