Vakanties, studiedagen en lestijden 2020-2021

 

Onderwijsuren op jaarbasis

Wettelijk is bepaald dat leerlingen 940 uren per jaar volgen bij een 5-gelijke dagen model. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Vakanties

Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie
15 februari t/m 19 februari
Pasen
2 april t/m 5 april
Meivakantie
23 april t/m 7 mei
Hemelvaart
13 en 14 mei
Pinksteren
24 mei
Zomervakantie
24 juli t/m 5 september

De leerlingen zijn op 18 december om 12.30 uur vrij.

Studiedagen

Maandag 14 september
Vrijdag 30 oktober
Dinsdag 24 november
Dinsdagmiddag 12 januari
Donderdag 28 januari
Dinsdag 9 maart
Dinsdag 6 april
Dinsdagmiddag 15 juni
Vrijdag 23 juli

Lestijden

Lesuur 1
08.30 – 09.15 uur
Lesuur 2
09.15 – 10.00 uur
Lesuur 3
10.00 – 10.45 uur
Eerste pauze
10.45 – 11.00 uur
Lesuur 4
11.00 – 11.45 uur
Lesuur 5
11.45 – 12.30 uur
Tweede pauze
12.30 – 13.00 uur
Lesuur 6
13.00 – 13.45 uur
Lesuur 7
13.45 – 14.30 uur

Wij hanteren een continurooster. De leerlingen hebben dus iedere dag les van 08.30 uur t/m 14.30 uur.