De Brouwerij: kwaliteit en talent centraal

Wij geven voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een diagnose in het autistisch spectrum. Zij volgen vmbo theoretische leerweg, havo, of de praktijkroute met uitstroom naar arbeid en dagbesteding. Ons onderwijs stemmen we af op de uitstroomrichting, en daarbij besteden we veel aandacht aan studievaardigheden, werknemersvaardigheden en sociaal-emotionele competenties. Uiteraard zoeken we continu naar de talenten van onze leerlingen. Dat doen we in een veilige en vertrouwde omgeving, waar iedereen zich prettig en gewaardeerd voelt. En we werken intensief samen met het Dr. Leo Kannerhuis. Zo bieden we zorg en onderwijs onder één dak. 

​Elke school biedt de specifieke ondersteuning die zijn leerlingen nodig hebben. Daarvoor werken we nauw samen met elkaar en met partners zoals ouders, (jeugd)zorg en revalidatie. Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling: samen laten we elk kind groeien.

Het merendeel van de ongeveer 1.300 medewerkers van De Onderwijsspecialisten is leraar of onderwijsondersteuner. Daarnaast werken er onder meer gedragswetenschappers, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers. Samen zorgen wij er voor dat onze leerlingen de beste begeleiding krijgen. Als De Onderwijsspecialisten onderscheiden we ons door geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg.

We bieden onze leerlingen optimale begeleiding om de beste versie van zichzelf te worden, en dit doen we ook voor onze medewerkers. Bij ons krijg je daarom alle ruimte om verder te leren. We bieden ontwikkelmogelijkheden en opleidingsprogramma’s, zowel inhoudelijk als verbredend. Je bent regisseur van je eigen loopbaan en bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van onze doelen, resultaten en opbrengsten die onze leerlingen verder helpen in de maatschappij.