Voor wie is ons voortgezet speciaal onderwijs?

Leerlingen op De Brouwerij zijn tussen de 12 en 20 jaar. Zij hebben een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS) of een aanverwante hulpvraag. Onze leerlingen hebben vergelijkbare onderwijsbehoeften en een IQ van 80 of hoger.

Talent voorop

De Brouwerij begeleidt individuele leerlingen om hun talenten en kwaliteiten te ontplooien. Zij kunnen bij ons bijvoorbeeld prikkelvrije lessen volgen. In ons onderwijs houden we rekening met mogelijke belemmeringen, maar kiezen we de positieve aanpak: met oog voor kansen en mogelijkheden.

Gerichte aandacht

Onze leerlingen volgen bij ons reguliere onderwijsprogramma’s. Daarnaast krijgen zij hulp van ons om hun studievaardigheden te versterken. Ook hun competenties op sociaal-emotioneel gebied krijgen van ons gerichte aandacht. Zo sluit ons onderwijs zo goed mogelijk aan op wat een individuele leerling nodig heeft. Zodat elke leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt. Binnen onze school én gericht op het functioneren in de maatschappij.

Kleinschalig team

Op onze school volgen ongeveer 130 leerlingen onderwijs. Ons team van circa 25 leerkrachten en onderwijsprofessionals kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij leerlingen. De leerlingen krijgen les van één docent. Bovendien bieden wij een veilige en vertrouwde leer- en werkomgeving. Een schoolklimaat waarin leerlingen en personeel zich prettig en gewaardeerd voelen. Dit alles in goede samenwerking met ouders, verzorgers en samenwerkingspartners zoals het dr. Leo Kannerhuis en het Olympus College.

Op De Brouwerij Oosterbeek bieden we een leerrijke omgeving en streven we ernaar om samen het uitstroomperspectief (vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding) zo goed mogelijk in beeld te brengen. Ons onderwijs stemmen we daarop af zodat het optimaal aansluit bij de leerling.