Leerlingenzorg

Bij ons op school hebben we een Commissie voor de Begeleiding van de leerlingen. In het kort is het de taak van de CvdB om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik kan maken van het leer- en ondersteuningsaanbod bij ons op school en zich daardoor maximaal kan ontwikkelen.

Commissie voor de Begeleiding

De Commissie voor de Begeleiding is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerlingenzorg bij ons op school. De CvdB stelt voor elke leerling samen met de betreffende leerkracht het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vast en volgt gedurende de gehele schoolloopbaan systematisch of de leerling zich ontwikkelt conform dit perspectief. Daarnaast ondersteunt en adviseert de CvdB collega’s bij het vinden van antwoorden op hulpvragen die de leerlingen aan ons stellen. De CvdB overlegt daartoe wekelijks met elkaar.

Jeugdgezondheidszorg

Ook de jeugdgezondheidszorg en jeugdarts zijn betrokken bij de zorg voor leerlingen op school. Lees de brief van de GGD over de inzet in 2021-2022.