Leerroutes en uitstroom

Onze school biedt onderwijs binnen leerroute 5 en 6/7. Onze leerlingen stromen uit naar (beschutte) arbeid of meer onderwijs. Als uitstroom richting arbeid niet haalbaar blijkt, is het ook mogelijk dat leerlingen uitstromen richting dagbesteding.

Leerroutes en verwachte uitstroom 

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 5 arbeid of entreeopleiding
  • Leerroute 6 vervolgonderwijs

Geen garanties

Ook in leerroute 6 kan het zijn dat onze leerlingen uitstromen richting (beschutte) arbeid, vanwege hun belemmeringen op sociaal-emotioneel gebied. We kijken steeds naar wat het passend is voor iedere leerling.