Medezeggenschapsraad

Ook ouders en medewerkers bepalen mee over wat er op hun school gebeurt. Dat doen ze via de medezeggenschapsraad (mr).

Wat doet de mr?

De mr geeft de schooldirectie advies, gevraagd en ongevraagd. Voor sommige plannen heeft de school ook goedkeuring nodig van de mr. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van mr-leden. Dat reglement kunt u op school komen lezen.

Iets vragen of doorgeven aan de mr? Neem gerust contact op en stuur een e-mail naar mr@sgmbrouwerij.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Brouwerij maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten met een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). In de gmr zitten personeelsleden en ouders van de 25 scholen van De Onderwijsspecialisten. Meepraten? Je bent van harte welkom!

Medezeggenschap