Veilige school

Veiligheid op school is belangrijk. In een veilige omgeving kunnen kinderen het beste leren en groeien. Geweld en pesten horen niet op school. We passen goed op voor ongelukken op school en op het schoolplein. In het schoolveiligheidsplan staat wat de school doet voor de veiligheid. Onze school heeft extra aandacht voor roken, alcohol en drugs. We werken met het Protocol Mobiele Telefonie. En we volgen de richtlijnen van de RIVM.

Trots op onze hoge score veiligheid

Jaarlijks meten we het leerklimaat voor de leerlingen en het werkklimaat voor personeel. We monitoren de resultaten en ondernemen actie als dat nodig is. Uit de jaarlijkse metingen blijkt dat leerlingen zich bij ons op school bovengemiddeld veilig voelen. We zijn trots op onze hoge scores op dit gebied!

Zo gaan we met elkaar om

We hebben gedragsregels op school. Afspraken over goed gedrag maken de school prettiger en veiliger. Medewerkers volgen de gedragscode van school, leerlingen moeten de schoolregels kennen. Zo weet iedereen wat we goed vinden en wat niet. En wat er gebeurt als een leerling iets doet dat niet mag. Bijvoorbeeld: een time-out, schorsing of aangifte bij de politie. Wat we doen, staat in de afspraken. Die kunt u inzien op school.

Kindermishandeling of huiselijk geweld melden we bij de politie. En we praten met de politie als we denken dat een leerling slachtoffer is. Dat staat in de meldcode huiselijk geweld. De meldcode kunt u lezen op school.

Gender Sexuality Alliance (GSA)

Binnen onze school hebben we sinds vorig schooljaar een GSA. Dit is een groep leerlingen uit verschillende klassen die begeleid wordt door enkele docenten en die in het bijzonder bijdraagt aan een open en inclusieve sfeer op school als het gaat om sekse-, gender en seksuele diversiteit. Iedereen is welkom in de GSA of je nu hetero, lesbisch, homo, bi of transgender bent.

Met onze GSA willen we zichtbaar maken dat iedereen zichzelf kan zijn bij ons op school. Hiervoor organiseren we verschillende acties op bijvoorbeeld Coming-Outdag en Paarse vrijdag. Met Paarse vrijdag versieren we elk jaar de school en vieren we wie we zijn. Door op Paarse Vrijdag paars te dragen laat je zien dat je echt heel erg oké bent met alle genders en seksuele oriëntaties. Mensen die zich onzeker voelen om wie of wat ze zijn, voelen zich extra gesteund door iedereen die paars draagt op Paarse Vrijdag.

De leden van de GSA komen maandelijks bij elkaar om het organisatorische werk te bespreken. Ze organiseren ook bijeenkomsten. Het delen van ervaringen en gezelligheid staan hier centraal.

Iemand die u kunt vertrouwen

Vervelende ervaringen van uw kind of uzelf kunt u bespreken met de leraar, de directie of de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is iemand op school die u helpt en met u meedenkt over wat u kunt doen. De vertrouwenspersoon op school is Marije van de Stadt. U kunt ook praten met de vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten of de landelijke vertrouwensinspecteur.

Klachten

Bent u niet tevreden over wat er gebeurt op school? Praat dan met de leraar of mentor. Samen kunt u de problemen oplossen. Als dat niet lukt, neem dan gerust contact op met de directeur. Helpt dat ook niet? Dan kunt u terecht bij het bestuur van De Onderwijsspecialisten of een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen.